Selasa, 25 Oktober 2011

Pendidikan Jasmani - RM Pergerakan kreatif

RINGKASAN MENGAJAR -PERGERAKAN KREATIF

Selasa, 18 Oktober 2011

Daya Tahan Otot

Tarikh : 6 Oktober 2011                                               Bil. Pelajaran :     1                                

Darjah : 6  Mawar

Hari : Selasa                                                                  Minggu :  38                                           

 Bil murid : 29orang  

Masa : 30 minit

 

Tunjang pembelajaran             : Kecergasan

Tajuk Pembelajaran                 : Daya Tahan Otot

Fokus Pembelajaran                : Konsep daya tahan otot dalam melakukan aktiviti.

Pengetahuan awal murid         : Murid telah belajar tentang konsep daya tahan otot semasa Tahun 5.

Objektif pembelajaran murid  : Di sepanjang proses pembelajaran,:

 

Psikomotor      : 1. Sekurang-kurangnya 90% daripada murid yang hadir dapat melaksanakan 4 aktiviti daya tahan otot Mengikut fasa 

 Kognitif          : 1. Salah seorang murid dapat menyatakan maksud daya tahan otot dengan betul semasa sesi  penutup 2. 85 % murid dapat menjawab secara bertulis nama otot yang terlibat dalam aktiviti isometrik , semas  aktiviti penutup.

 

  Afektif                        : 1. Murid menunjukkan sifat bertanggungjawab, kerjasama dan kejujuran dalam menilai  dan member maklum balas perlakuan rakan semasa Langkah 1 fasa perkembangan.

                            
AKTIVITI - AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

FASA/MASA

AKTIVITI

MAKLUMAT P&P

ORGANISASI
CATATAN

PERMULAAN

Pengenalan

5 minit1.      Penerangan tetang definisi daya tahan otot.


2.      Guru mendemonstrasikan contoh aktiviti daya tahan otot.

3.      Sesi soal jawab berdasarkan demonstrasi aktiviti 4.      Penjelasan konsep daya tahan otot dalam aktiviti.


-    Daya tahan otot ialah kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh  masa yang panjang tanpa rasa letih.
-     

- Guru buat aktiviti chest push.- Soalan: Adakah aktiviti chest pull:
  1. Melibatkan otot ? JWP : Ya
  2. Melibatkan pemanjangan otot ? JWP : Tidak
  3. Melibatkan kerja otot yang berulang ? JWP : Ya *Jangkaan jawapan daripada murid ialah Tidak.

-Penjelasan bahawa semasa melakukan aktiviti,kompleks otot bergilir-gilir melakukan kerja pada tempat yang sama, menyebabkan otot tidak memendek atau memanjang.


 
 
 
 
ABM
1. Gambar otot.

Memanaskan badan

5 minit

1.        Meningkatkan suhu badan.2.      Aktiviti regangan  otot :

             i.          Arm pull
           ii.          Chest pull
         iii.          Quads pull
         iv.          Shoulder pull-          “Penyakit berjangkit”
1.         Murid berimaginasi tentang sebarang pergerakan tubuh yang tidak normal.
2.         Tiga orang murid akan menyebarkan “penyakit.”
- dengan cara mengejar sambil melakukan aksi “penyakit” dan menyentuh mana-mana murid yang lain.
3.         Penyebar “penyakit” akan “sembuh” setelah berjaya menyentuh mana-mana murid “normal” dan murid yang disentuh akan menyebarkan “penyakit” baru.
4.         Murid “normal” hanya boleh berlari dalam kawasan yang ditandakan dengan penanda/garisan..


(Rujuk lampiran 1)
ABM

Kad aktivitibahan bantu pendidikan jasmani

beberapa link yang boleh dibuat.